PRIVACY VERKLARING ONDERWIJSPRAKTIJK

 

In “Op School” worden persoonsgegevens van leerlingen verwerkt. Het is in het kader van de bescherming van de privacy belangrijk aan te geven hoe de Onderwijspraktijk met deze gegevens omgaat en op welke wijze ze worden gebruikt. Peuter-kleuterpraktijk Ellen Voogt onderschrijft de bepalingen in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy en is toegetreden tot dat Convenant als Convenantpartij. https://www.privacyconvenant.nl/de-deelnemers

 

Het digitale programma “Op School”

 

Scholen sluiten een overeenkomst met de Onderwijspraktijk voor het gebruik van “Op School”.

Zo kunnen zij hun leerlingen volgen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Volgens het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy- Leermiddelen en Toetsen zijn in de juridische zin de scholen verantwoordelijk voor het verwerken van leerling gegevens.

De Onderwijspraktijk is de bewerker van deze gegevens die het werken in “Op School” mogelijk maakt. De Onderwijspraktijk zal zorg moeten dragen voor een optimale beveiliging van de persoonsgegevens.

 

Om dat te waarborgen gelden de afspraken uit de Licentieovereenkomst en de Licentieovereenkomst met Parnassys koppeling en de Bewerkersovereenkomst die van kracht wordt na het ondertekenen van de overeenkomst. De scholen worden hier van tevoren van op de hoogte gebracht.

 

De beveiliging:

 

Voor “Op School” wordt gebruik gemaakt van de beveiligde https verbinding. Certificaat COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA. Hierdoor kan de gebruiker zien dat hij daadwerkelijk verbonden is met Op-School.nl.

 

“Op School” wordt gehost bij een professionele hostingpartij. Die is ervoor verantwoordelijk dat alleen bevoegden toegang hebben tot het programma.

 

Het onderhoud en beheer van “Op School” zijn in handen van Netgemak BV. Zij zijn zeer ervaren in het maken en onderhouden van applicaties.

 

Voor de beveiliging verwijzen wij naar Bijlage 2 van de bewerkersovereenkomst.