Deelname aan Op School

 

Onderstaande gegevens worden opgenomen in een contract dat wordt afgesloten met de school. Per jaar wordt gekeken of het contract weer met een jaar wordt verlengd.

1. De kosten
Er wordt eenmalig een instapbedrag van € 600,00 in rekening gebracht. Daarvoor worden alle gegevens van de school in het systeem geïmporteerd, worden de inloggegevens aangemaakt en wordt een instructie aan het team gegeven hoe het programma werkt. De school kan voor inhoudelijke vragen een beroep doen op de Onderwijspraktijk en voor technische ondersteuning hebben wij een helpdesk. Verder bedragen de kosten € 0,80 per leerling per schooljaar. Aan het eind van het schooljaar wordt alles gearchiveerd en aan het begin van het nieuwe schooljaar worden de nieuwe gegevens weer ingevoerd. Daarvoor wordt vanaf het tweede jaar dat met het programma wordt gewerkt € 55,00 in rekening gebracht.

Kosten eerste jaar: € 600,00 + € 0,80 per leerling
Kosten per volgend schooljaar: € 55,00 + € 0,80 per leerling

 

Voor de Parnassysgebruikers: de kosten voor de koppeling bedragen € 0,10 per leerling van de hele school per schooljaar. Dit bedrag moeten wij afdragen aan Parnassys.

2. De aanmelding
Wanneer u ervoor kiest te gaan werken met het Sociaal-emotioneel Volgsysteem Op-School
vindt u onderstaand een overzicht van de gegevens die wij van u nodig hebben.

 1. gegevens van de school
 2. gegevens van de gebruikers: directie, intern begeleiders en leerkrachten
 3. leerlinggegevens

U ontvangt via de mail de afzonderlijke inschrijfformulieren.

2.1 Gegevens school:

 • Naam School:
 • Naam directeur:
 • Bezoekadres:
 • Postadres:
 • Postcode:
 • Woonplaats:
 • Telefoon:
 • BRIN-nummer:
 • Contactpersoon voor Op School:
 • E-mailadres contactpersoon:
 • Datum aanmelding:

 

2.2 Gegevens van gebruikers
Deze gegevens worden ingevuld op de meegestuurde Excellijst. Wanneer de gegevens zijn ingevoerd dan kunnen de leerlrachten de inloggegevens opvragen die ze vervolgens in hun mailbox ontvangen.

 • Achternaam:
 • Tussenvoegsel:
 • Voorletter:
 • Voornaam:
 • E-mail gebruiker:
 • Leerkracht, directie/begeleider, beheerder (uitleg zie onderstaand)
 • Groep (in te vullen bij de leerkrachten).

 

2.3 Leerlinggegevens:
Voor het correct importeren van de leerlinggegevens is het noodzakelijk dat de onderstaande gegevens worden aangeleverd op de wijze zoals beschreven staat. Elk van deze gegevens moet in een aparte kolom van een Excel-bestand staan! Op een andere manier kunnen wij het niet importeren. Er zijn beschrijvingen hoe het aanleveren van de leerlinggegevens het beste gaat.

De leerlinggegevens die wij nodig hebben zijn:

 • Achternaam
 • Tussenvoegsel
 • Voornaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Sofinummer
 • Groep