Welkom

 

Privacyverklaring

In “Op School” worden persoonsgegevens van leerlingen verwerkt. Het is in het kader van de bescherming van de privacy belangrijk aan te geven hoe de Onderwijspraktijk met deze gegevens omgaat en op welke wijze ze worden gebruikt. De Onderwijspraktijk Harry Janssens onderschrijft de bepalingen in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy en is toegetreden tot dat Convenant als Convenantpartij. https://www.privacyconvenant.nl/de-deelnemers

Voor meer informatie zie Privacy links in het menu.

 

Ik Op School: de leerlingen vragenlijst.

Leerlingen kunnen aan de hand van smiley's ( en eventueel een toelichting) aangeven hoe zij zich in verschillende situaties op school en thuis voelen.

 

Belangrijk voor nieuwe licenties van ParnasSys-gebruikers

De Onderwijspraktijk heeft voor BOSOS een administratieve koppeling met Parnassys. De ontwikkeling daarvan heeft niet geleid tot een kostenverhoging voor de scholen. Dat zal ook niet gebeuren. Maar voor deze koppeling moeten wij, ondanks dat BOSOS alleen voor groep 1 en 2 is, ook nog eens € 0,05 voor alle leerlingen van de hele school afdragen. Dus een school met 250 leerlingen kost ons € 12,50 afdracht aan Parnassys. Met ingang van het schooljaar 2014-2015 komen die kosten voor rekening van de school. Wij denken dat de extra service van de koppeling wel tegen de kosten opweegt. De school kan er natuurlijk altijd voor kiezen geen gebruik te maken van de koppeling als de prijsverhoging een probleem is. De gegevens kunnen dan handmatig worden ingevoerd en verder werkt alles hetzelfde.

 

Op School

Alle scholen staan voor de uitdaging: op een transparante, periodieke, handelingsgerichte wijze volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun leerlingen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Veel scholen hebben dan ook behoefte aan een systeem waarmee ze via screeningen de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun leerlingen in kaart kunnen brengen en kunnen volgen. Aansluitend daarop willen ze ook voor leerlingen die dat nodig hebben, eenvoudig tot een handelingsplan kunnen komen.

Zo’n systeem heeft de Onderwijspraktijk Harry Janssens laten ontwikkelen: het digitale systeem “Op School” . Dit systeem brengt in één keer de gedrag- en werkhoudingproblematiek in kaart. Via overzichtelijke tabbladen en hulpsymbolen, die kunnen worden aangeklikt voor de benodigde achtergrondinformatie, wordt de leerkracht op eenvoudige wijze de weg door het systeem gewezen.


Hiermee kan een digitaal dossier van de leerlingen worden opgebouwd met inzicht in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is webbased dus er kan vanaf iedere werkplek met toegang tot internet in worden gewerkt. Directie en intern begeleider hebben ook toegang tot de informatie en kunnen op eenvoudige wijze de actuele stand van zaken op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling per groep of op de hele school in beeld krijgen. Tot slot werkt “Op School” competentieverhogend door de theoretische uitleg die per onderdeel wordt gegeven.

 

“Op School” biedt allerlei mogelijkheden voor rapportages per individuele leerling, per groep en over de hele school. De leerkracht, intern begeleider en directie kunnen zo inzicht krijgen in de sociaal-emotionele ontwikkeling van de individuele leerling, de groep en de school als geheel, ook over langere tijd. Via een analyse van de rapportages kan alle gewenste informatie worden verkregen.

 

Op deze website en via de demo willen we u een beeld geven van “Op School”. Mocht u naar aanmelding hiervan het systeem eens op uw school willen zien, dan komen wij graag langs voor een presentatie.

Met vriendelijke groet
Harry en Edith Janssens